Виртуална матура - материали за подготовка за матура по биология - Биосфера

Речник на термините и полезна информация за решаване на тестове за матура по биология

Материали за подготовка за матура по биология


Биосфера


Биосферата е единство на живите организми и околната среда.Биосферата включва не само живите организми, но и минерални вещества, които участват в изграждането на организмите или са техен продукт.Структурните части на биосферата са екосистемите и биомите.Биомите са сложно съчетание и взаимодействие между организми,биотопи и климат.

На сушата биоми са: тундра, тайга, широколистни гори, степи, пустини, влажни тропични гори.

В океана се обособяват следните зони: плитководна, батиална, абисална.

Засилената човешка дейност, особено през последните години доведе до редица изменения в облика на Земята.С появата на човека за биосферата настъпва един нов етап на развитие.Земята е била разорана, превърната в пасища,заета оттранспортна мрежа, промишлени и жилищни сгради, нарушена от разработки на полезни изкопаеми.

Влоши се качеството на жизнената среда, което се отрази негативно върху растенията, животните, микроорганизмите на всички равнища на организация на живата материя. Резултатите от човешката дейност се отразиха на здравето на човека.Във взаимоотношенията на човека с останалата част от биосферата възникват следните проблемипренаселеността; замърсяване на ресурсите,които човек използва. Пренаселеността се дължи на това,човека няма сериозни врагове и техниката му позволява да се снабдява с ресурси.Натрупването на различни отпадъчни продукти в биосферата повишава чувствителността на човешкия организъв към тях. Масово се разпространиха малко познати в миналото заболявания – алергиите.Пренаселеността на хората в големите градове и високото непрежение на живота, забързаността, грижите, борбата за преуспяване и др.довеждат до неврози и по-тежки психически заболявания.Използването на атомната енергия доведе до увеличена радиоактивност.Увеличената пренаселеност довеждат до глад в някои райони и до преяждане в други.
VIP реклама

Матура по математика

Примерен тест за матура по математика
Примерен тест за държавен зрелостен изпит по математика

НАПРАВИ ТЕСТ »


Наши приятели във FacebookСподелете в Google+
Ключови думи

виртуалнаматураонлайнтестоведържавнизрелостниизпитибиологияпримерниматурибългарскиезиклитератураматематикагеографияхимияфизикаисторияфилософияанглийскикласиранесреденуспехвисокиоценкибройрешенивисокпредметииндивидуално