Виртуална матура - онлайн тестове за държавни зрелостни изпити по химия

Примерни тестове за матури по български език, литература, математика, география, химия, физика, биология, история, философия, английски език

Примерни въпроси за матура по химия


ПЪРВИ МОДУЛ

Модулът съдържа 3 задачи по химия. Задачите са с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилният. Изберете правилния според вас отговор като кликнете върху него. До приключването на теста можете да променяте избрания отговор.
Всеки правилен отговор ви носи по една точка. Въпрос без маркиран отговор се счита за грешен и не носи точки.
Общото време за решаване на въпросите от двата модула е 3 минути.
Температурата на замръзване на воден разтвор на готварска сол в сравнение с тази на водата:
Примерен въпрос за матура по химия
зависи от концентрацията
винаги е по-висока
не се променя
винаги е по-ниска

825-7993

0,5 mol молекули вода има маса:
Примерен въпрос за матура по химия
9 g
9 kg
6,02.1023 g
9 mg

1308-7937

Кои съединения са членове на един и същ хомоложен ред?
Примерен въпрос за матура по химия
етен и бутен
етанол и етанал
бензен и аминобензен
пропен и бутин

1298-9481
ВТОРИ МОДУЛ

Модулът съдържа 2 въпроса по химия. Въпросите са с кратък свободен отговор (обикновено една - две думи или цифри) . До приключването на теста можете да променяте въведения отговор.
Всеки правилен отговор ви носи по четири точки. Въпрос без въведен отговор се счита за грешен и не носи точки.
В колко електронни слоя са разположени електроните в атом с 6 протона в ядрото ?
Примерен въпрос за матура по химия

0032

Колко неутрона има в ядрото на показания химичен елемент ?
Примерен въпрос за матура по химия
[big][fx]Pb;202;82[/fx]

003100320030

Демо версия

Кратък тест

Кратък тест за матура по химия

Краткия тест по химия съдържа само няколко въпроса. Не е необходима регистрация и е напълно безплатен. Резултатите от краткия тест не се записват и не участват в общото класиране и статистика.

Направете няколко кратки теста за да добиете представа за вида на въпросите, начина на въвеждане на отговорите и необходимо време за решаване на теста.


Бърз тест

Тест без регистрация

Примерен тест за матура по химия

Примерния тест за матура по химия съдържа общо 52 въпроса. Първия модул съдържа 36 въпроса с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилният. Втория модул съдържа 16 въпроса с кратък свободен отговор.

Резултатите от тези тестове се записват и участват в класирането на сайта. Вие получавате случайно потребителско име при всяко влизане и затова не можете да следите точно вашите резултати.

За достъп до тази функция е необходимо да изпратите СМС и след това да въведете получения код. Един код може да се използва за решаването само на един тест.

За да получите код за достъп изпратете SMS с текст VMQ на номер 1851. Стойността на един SMS е 1,20 лв с ДДС.


Пълен вариант

Тест с регистрация

Примерен тест за матура по химия

Примерния тест за матура по химия съдържа общо 52 въпроса. Първия модул съдържа 36 въпроса с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилният. Втория модул съдържа 16 въпроса с кратък свободен отговор.

Резултатите от тези тестове се записват и участват в класирането на сайта. Вие имате пълна информация за решените от вас тестове, максимални и средни оценки по всички учебни предмети, както и класирането спрямо резултатите на другите участници.

За да се възползвате от тези възможности е необходимо да се регистрирате в сайта, да влезете във вашия профил и да заплатите малка сума чрез изпращане на СМС. След това ще можете да решавате неограничен брой тестове.

За да получите неограничен достъп за 1 ден (24 часа от момента на изпращане), изпратете SMS с текст VMD XXX* на номер 1092. Стойността на един SMS е 2,40 лв с ДДС.

* XXX е вашият персонален код който ще получите след като се регистрирате и влезете във вашия профил.


Примерен тест за държавен зрелостен изпит по химия

Химия

Примерен тест за държавен зрелостен изпит по химия
Учебно съдържание
• Химични елементи;
• Строеж на атома;
• Строеж на атома и периодична система;
• Химична връзка и строеж на веществото;
• Азотна и въглеродна групи;
• Структурна теория;
• Въглеводороди;
• Хидроксилни производни на въглеводородите;
• Карбонилни производни на въглеводородите;
• Карбоксилни производни на въглеводородите;
• Мазнини. Сапуни и синтетични миещи вещества;
• Въглехидрати;
• Мастни амини. Аминокиселини. Белтъчни вещества;
• Ароматни съединения;
• Наркотични вещества;
• Полимери, пластмаси и химични влакна;
• Скорост на химичните процеси;
• Топлинен ефект при химичните процеси;
• Химично равновесие;
• Разтвори;
• Разтвори на електролити;
• Метали от ІV, V и VІ периоди.

Примерен тест за матура по химия

Преди да започнете теста по химия

Какво трябва да имате предвид преди да започнете решаването на тест

 • Осигурете си необходимото време и удобство за работа.
 • Осигурете си тетрадки, химиклалки, справочници или други помощни материали.
 • Въпросите са взети от вариантите на тестове за държавни зрелостни изпити по химия, които са проведени през последните години. Използва се алгоритъм за случаен избор на въпроси и варианти за отговори.
Имайте предвид следното:
 • След като започне, теста не може да бъде спрян, прекъснат или повторен.
 • Всеки тест е уникален. Въпросите и вариантите за отговор се избират на случаен принцип при генерирането на теста.
 • Не превключвайте между прозорците на браузъра, не използвайте бутоните за навигация и не отваряйте други страници докато решавате тест. Това вероятно ще доведе до прекъсването му!
 • След изтичане на времето теста автоматично прекъсва и се показват резултатите. Можете да завършите теста по-рано със съответния бутон в края на страницата.
 • При прекъсване на теста по друг начин получавате слаба оценка.
ВНИМАНИЕ !
 • Не превключвайте между прозорците на браузъра, не използвайте бутоните за навигация и не отваряйте други страници докато решавате тест. Това вероятно ще доведе до прекъсването му!
 • Използвайте последните версии на браузърите Mozila Firefox, Google Chrome или Opera. Не ви препоръчваме използването на Internet Explorer.
 • Внимавайте при въвеждането на съдържанието на СМС. При грешно въведена информация вие ще бъдете таксувани, но няма да може да ползвате услугата.
 • Когато въвеждате отговорите на въпросите с отворен отговор спазвайте правилата за правопис, малки и големи букви и въвеждайте само по един интервал между думите.
 • Ако смятате, че има повече от един верен отговор, въведете само един. Например: Напишете името на една планета от Слънчевата система. Венера - ще бъде приет за правилен отговор, но : венера или Венера, Марс - не.
 • Когато трябва да въведете два или повече верни отговора използвайте за разделител точка и запетая (;). Последователността е без значение. Например: Кои са решенията на уравненнието ax2 + bx + c = 0. Верни отговори (примерно) 1;-7 или -7;1.
 • При въвеждането на десетична дроб можете да използвате запетая (,) или точка (.). Например: 5/2 = ?, верни отговори : 2,5 или 2.5.
 

VIP реклама

Матура по химия

Примерен тест за матура по химия
Оценявани компетентности
• Различава: кристални и аморфни вещества; алотропни форми;
• Обяснява връзката между химичния характер на елемента и свойствата на веществата;
• Характеризира въглеводороди и производните им по функционални групи;
• Използва примери за изомери и хомоложни редове;
• Разпознава природни, изкуствени и синтетични полимери;
• Прилага правила за наименование на органични и неорганични вещества;
• Познава слоестия строеж на електронната обвивка на атомите;
• Различава основните типове химични връзки;
• Обяснява свойствата на веществата с природата на химичните връзки;
• Разграничава вещества с атомна, метална, молекулна и йонна кристална решетка;
• Отчита ролята на междумолекулните взаимодействия при преходите от едно агрегатно състояние към друго;
• Определя степента на окисление на химичните елементи;
• Описва приложението на изучавани вещества;
• Използва кръговрата на азота, кислорода и въглерода в природата при обясняване на проблемите с околната среда;
• Предлага идеи за обезвреждането на вредни за човека и околната среда вещества и използване на безвредни вещества и материали;
• Аргументира необходимостта от разумно използване на природните ресурси;
• Познава закономерности, свързани с топлинните ефекти, скоростта на химичните процеси и химичното равновесие;
• Изразява химични процеси чрез химични уравнения;
• Описва видовете разтвори и техните свойства;
• Използва генетични преходи за установяване връзката между веществата;
• Провежда експерименти за откриване на йони и на елементи (по оцветяване на пламъка);
• Планира химичен експеримент и използва получените данни за изводи и заключения;
• Познава основни физични величини и връзки между тях;
• Прилага правилата за безопасна работа.

НАПРАВИ ТЕСТ »Наши приятели във FacebookСподелете в Google+
Ключови думи

виртуалнаматураонлайнтестоведържавнизрелостниизпитихимияпримерниматурибългарскиезиклитератураматематикагеографияфизикабиологияисторияфилософияанглийскикласиранесреденуспехвисокиоценкибройрешенивисокпредметииндивидуално

Най-високи оценки по химия

ПотребителОценка
mayayorОтличен 6.00
Iamhere97Отличен 5.88
Iamhere97Отличен 5.88
Guest-jip41o7eОтличен 5.72
Guest-8111ujomОтличен 5.65
Guest-b6c10eb2Отличен 5.56
AvramaМного добър 5.08
Guest-k4j4b92oМного добър 4.75
mayayorДобър 4.48
savielaДобър 4.28