Виртуална матура - онлайн тестове за държавни зрелостни изпити по български език

Примерни тестове за матури по български език, литература, математика, география, химия, физика, биология, история, философия, английски език

Примерни въпроси за матура по български език


ПЪРВИ МОДУЛ

Модулът съдържа 3 задачи по български език. Задачите са с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилният. Изберете правилния според вас отговор като кликнете върху него. До приключването на теста можете да променяте избрания отговор.
Всеки правилен отговор ви носи по една точка. Въпрос без маркиран отговор се счита за грешен и не носи точки.
Общото време за решаване на въпросите от двата модула е 3 минути.
Фразеологичният израз "отваряй си очите" означава:
Примерен въпрос за матура по български език
внимавай
събуди се
работи по-бързо
ставай по-рано

858-3852

От кое произведение на Алеко Константинов е откъсът:
Примерен въпрос за матура по български език
„Много минути се изминаха, додето ние се свестихме! Всички наблюдатели бяха вцепенени като в жива картина! Не учудване, не възхищение, не! Едно безгранично благоговение бе отпечатано на лицата на всички. Всички лица бяха сериозни, излеко бледни и като че изтръпнали! Като че не пред творението божие, а пред самия бог те бяха изправени!..”
„През марта на Чепино’
„В българска Швейцария”
„До Чикаго и назад”
„Какво? Швейцария ли?!”

1151-9261

Каква композиционна функция изпълнява убийството на Индже от Найден Гърбавото в разказа „Индже“ на Йордан Йовков?
Примерен въпрос за матура по български език
експозиция
развръзка
завръзка
епилог

1100-4886
ВТОРИ МОДУЛ

Модулът съдържа 2 въпроса по български език. Въпросите са с кратък свободен отговор (обикновено една - две думи или цифри) . До приключването на теста можете да променяте въведения отговор.
Всеки правилен отговор ви носи по четири точки. Въпрос без въведен отговор се счита за грешен и не носи точки.
Изпишете правилно думата "опустушавам".
(Възможно е да е изписана правилно)
Примерен въпрос за матура по български език

bed0bfd083d181d182d1bed088d1b0d0b2d0b0d0bcd0

Кой е авторът на стиховете:
Примерен въпрос за матура по български език
Аз умирам и светло се раждам –
разнолика, нестройна душа,
през деня неуморно изграждам,
през нощта без пощада руша.

94d0b8d0bcd087d1bed0002094d0b5d0b1d0b5d0bbd08fd1bdd0bed0b2d0

Демо версия

Кратък тест

Кратък тест за матура по български език

Краткия тест по български език съдържа само няколко въпроса. Не е необходима регистрация и е напълно безплатен. Резултатите от краткия тест не се записват и не участват в общото класиране и статистика.

Направете няколко кратки теста за да добиете представа за вида на въпросите, начина на въвеждане на отговорите и необходимо време за решаване на теста.


Бърз тест

Тест без регистрация

Примерен тест за матура по български език

Примерния тест за матура по български език съдържа общо 52 въпроса. Първия модул съдържа 36 въпроса с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилният. Втория модул съдържа 16 въпроса с кратък свободен отговор.

Резултатите от тези тестове се записват и участват в класирането на сайта. Вие получавате случайно потребителско име при всяко влизане и затова не можете да следите точно вашите резултати.

За достъп до тази функция е необходимо да изпратите СМС и след това да въведете получения код. Един код може да се използва за решаването само на един тест.

За да получите код за достъп изпратете SMS с текст VMQ на номер 1851. Стойността на един SMS е 1,20 лв с ДДС.


Пълен вариант

Тест с регистрация

Примерен тест за матура по български език

Примерния тест за матура по български език съдържа общо 52 въпроса. Първия модул съдържа 36 въпроса с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилният. Втория модул съдържа 16 въпроса с кратък свободен отговор.

Резултатите от тези тестове се записват и участват в класирането на сайта. Вие имате пълна информация за решените от вас тестове, максимални и средни оценки по всички учебни предмети, както и класирането спрямо резултатите на другите участници.

За да се възползвате от тези възможности е необходимо да се регистрирате в сайта, да влезете във вашия профил и да заплатите малка сума чрез изпращане на СМС. След това ще можете да решавате неограничен брой тестове.

За да получите неограничен достъп за 1 ден (24 часа от момента на изпращане), изпратете SMS с текст VMD XXX* на номер 1092. Стойността на един SMS е 2,40 лв с ДДС.

* XXX е вашият персонален код който ще получите след като се регистрирате и влезете във вашия профил.


Примерен тест за държавен зрелостен изпит по български език

Български език

Примерен тест за държавен зрелостен изпит по български език
Учебно съдържание
1. Български език

• Текстът и социокултурният контекст;
• Текстът в публичното общуване. Сфери на научната, медийната,гражданската, институционалната и художествената комуникация;
• Тематично и смислово членене на текста. Извличане на информация от текста;
• Функции на езиковите средства за изграждане на текста;
• Отношения между езиковите единици от различните езикови равнища;
• Задължителност и избор на структура и композиция на текста съобразно предмета на общуване и предназначението на текста;
• Задължителност и избор на езикови средства съобразно условията на общуване в различни комуникативни ситуации;
• Лексикална и граматична норма. Системни езикови правила;
• Правописна и пунктуационна норма. Конвенционални езикови правила;
• Създаване на аргументативен текст.

2. Литература

2.1. Автори и произведения:
• Христо Ботев
поезия: “Майце си”, “Към брата си”, “Елегия”, „Борба”, “До моето първо либе”, “На прощаване”, “Хаджи Димитър”, “Моята молитва”, “Обесването на Васил Левски”;
• Иван Вазов
поезия: “Българският език”, “Отечество любезно”, “При Рилския манастир”, “Елате ни вижте”, „Линее нашто поколение”, “Епопея на забравените” – “Левски”, “Паисий”, “Кочо”, “Опълченците на Шипка”; разказът “Дядо Йоцо гледа”; повестта “Чичовци”; романът “Под игото”;
• Алеко Константинов
фейлетонът “Разни хора, разни идеали”; книгата “Бай Ганьо”;
• Пенчо Славейков
поезия: “Cis moll”, “Ни лъх не дъхва над полени”, “Спи езерото; белостволи буки”, “Самотен гроб в самотен кът”; поемата “Ралица”;
• Пейо Яворов
поезия: “Градушка”, “Заточеници”, “Ще бъдеш в бяло”, “Две хубави очи”,“Стон”, „Две души”, “Сенки”, “Песента на човека”, „Маска”;
• Елин Пелин
разкази: “Ветрената мелница”, “Косачи”, „Задушница”, “Мечтатели”, “На оня свят”, „Андрешко”, “Чорба от греховете на отец Никодим”, “Занемелите камбани”; повестта “Гераците”;
• Димчо Дебелянов
поезия: “Черна песен”, “Пловдив”, “Да се завърнеш...”, “Помниш ли, помниш ли..”, "Спи градът", „Миг”, „Един убит”, "Сиротна песен", „Тиха победа”;
• Христо Смирненски
поезия: „Да бъде ден!”, "Ний", „Йохан”, "Юноша", "Стария музикант", "Цветарка", "Зимни вечери";
• Гео Милев
поемата "Септември";
• Атанас Далчев
поезия: "Прозорец", "Болница", "Стаята", "Къщата", "Повест", "Книгите", „Камък”, „Дяволско”;
• Елисавета Багряна
поезия: "Кукувица", "Стихии", „Потомка”, „Вечната”;
• Йордан Йовков
разкази: "Песента на колелетата", "Последна радост", "Шибил", "През чумавото", "Индже", "Албена", "Другоселец", "Серафим";
• Никола Вапцаров
поезия: "Вяра", "Писмо"("Ти помниш ли..."), „Песен за човека”, „Сън”, "История", "Завод", "Кино", „Прощално”, „Борбата е безмилостно жестока…”;
• Димитър Димов
романът "Тютюн";
• Димитър Талев
романът "Железният светилник".

2.2. Знания за строежа и функционирането на художествената творба
• Художествена условност (фолклор, литература);
• Особености на условния изобразен свят (време и пространство, литературен герой, видове литературни герои, конфликт);
• Строеж на художествената творба (заглавие, мото, сюжет, фабула,композиция, елементи на композицията, основна идея);
• Комуникативен строеж на художествената творба (автор, читател, повествовател, лирически герой);
• Въздействие на художествената творба (типове отношения автор – герой и читател);
• Жанрова система на литературата (художествен жанр, епос, лирика, драма,роман, повест, разказ, фейлетон, сатира, ода, елегия, балада, сонет, лирическа миниатюра, поема, драма);
• Организация на художествената реч (проза, стих, стихова организация; тропи – метафора, метонимия, символ, алегория; фигури – сравнение, епитет, хипербола, литота, антоними, оксиморон, парадокс, гротеска).

Примерен тест за матура по български език

Преди да започнете теста по български език

Какво трябва да имате предвид преди да започнете решаването на тест

 • Осигурете си необходимото време и удобство за работа.
 • Осигурете си тетрадки, химиклалки, справочници или други помощни материали.
 • Въпросите са взети от вариантите на тестове за държавни зрелостни изпити по български език, които са проведени през последните години. Използва се алгоритъм за случаен избор на въпроси и варианти за отговори.
Имайте предвид следното:
 • След като започне, теста не може да бъде спрян, прекъснат или повторен.
 • Всеки тест е уникален. Въпросите и вариантите за отговор се избират на случаен принцип при генерирането на теста.
 • Не превключвайте между прозорците на браузъра, не използвайте бутоните за навигация и не отваряйте други страници докато решавате тест. Това вероятно ще доведе до прекъсването му!
 • След изтичане на времето теста автоматично прекъсва и се показват резултатите. Можете да завършите теста по-рано със съответния бутон в края на страницата.
 • При прекъсване на теста по друг начин получавате слаба оценка.
ВНИМАНИЕ !
 • Не превключвайте между прозорците на браузъра, не използвайте бутоните за навигация и не отваряйте други страници докато решавате тест. Това вероятно ще доведе до прекъсването му!
 • Използвайте последните версии на браузърите Mozila Firefox, Google Chrome или Opera. Не ви препоръчваме използването на Internet Explorer.
 • Внимавайте при въвеждането на съдържанието на СМС. При грешно въведена информация вие ще бъдете таксувани, но няма да може да ползвате услугата.
 • Когато въвеждате отговорите на въпросите с отворен отговор спазвайте правилата за правопис, малки и големи букви и въвеждайте само по един интервал между думите.
 • Ако смятате, че има повече от един верен отговор, въведете само един. Например: Напишете името на една планета от Слънчевата система. Венера - ще бъде приет за правилен отговор, но : венера или Венера, Марс - не.
 • Когато трябва да въведете два или повече верни отговора използвайте за разделител точка и запетая (;). Последователността е без значение. Например: Кои са решенията на уравненнието ax2 + bx + c = 0. Верни отговори (примерно) 1;-7 или -7;1.
 • При въвеждането на десетична дроб можете да използвате запетая (,) или точка (.). Например: 5/2 = ?, верни отговори : 2,5 или 2.5.
 

VIP реклама

Матура по български език

Примерен тест за матура по български език
Оценявани компетентности
1. Езикови компетентности:

• Умее да възприема смисли от текстове с различни съдържателни, функционални и езикови особености и да обработва получената информация в съответствие с поставената задача;
• Умее да изгражда цялостен и завършен текст, който отговаря на изискванията за нормативна правилност и комуникативна целесъобразност;
• Умее да подбира и да съчетава езикови средства, като се съобразява с предмета на общуване и с конкретната комуникативна задача;
• Умее да подбира и да съчетава езикови средства със стилов белег, предпочитани при общуване в различни функционални сфери;
• Владее и умее да прилага лексикалната норма на съвременния български книжовен език;
• Владее и умее да прилага граматичната норма на съвременния български книжовен език;
• Владее и умее да прилага правописната норма на съвременния български книжовен език;
• Владее и умее да прилага пунктуационната норма на съвременния български книжовен език.

2. Литературни компетентности:

• Разбира условния характер на художествената литература;
• Познава посочените автори и творби и свързаните с тях процеси в българската литературна история;
• Притежава знания за строежа и функционирането на художествената творба;
• Интерпретира художествения смисъл от конкретен литературен текст.

НАПРАВИ ТЕСТ »Наши приятели във FacebookСподелете в Google+
Ключови думи

виртуалнаматураонлайнтестоведържавнизрелостниизпитибългарскиезикпримерниматурилитератураматематикагеографияхимияфизикабиологияисторияфилософияанглийскикласиранесреденуспехвисокиоценкибройрешенивисокпредметииндивидуално

Най-високи оценки по български език

ПотребителОценка
Mariyan998Отличен 6.00
dell4etuuОтличен 5.95
dell4etuuОтличен 5.89
PlamenaPОтличен 5.84
Guest-2340d0c2Отличен 5.84
hrisi86Отличен 5.76
dell4etuuОтличен 5.76
dell4etuuОтличен 5.76
Nesrin75Отличен 5.70
dell4etuuОтличен 5.68