Виртуална матура - материали за подготовка за матура по физика - Статично електричество - Какво представлява статичното електричество ?

Речник на термините и полезна информация за решаване на тестове за матура по физика

Материали за подготовка за матура по физика


Статично електричество


Какво представлява статичното електричество ?
Статично електричество

Статично електричество се нарича натрупването на електрически заряди на повърхността на предметите. Те остават там, докато по някакъв начин не се прехвърлят към „земя“ или „маса“ или не се неутрализират чрез разряд.


Макар обмен на заряди да протича при всеки контакт между 2 повърхности, статичното електричество се натрупва, когато поне 1 от тях има високо съпротивление (електрически изолатор). Ефектът от разряд на статично електричество е познат на повечето хора, защото усещат, чуват и дори виждат искра, когато излишният заряд се неутрализира при приближаването му към голям проводник (например земя) или към област с противоположен заряд.
VIP реклама

Матура по физика

Примерен тест за матура по физика
Примерен тест за държавен зрелостен изпит по физика

НАПРАВИ ТЕСТ »


Наши приятели във FacebookСподелете в Google+
Ключови думи

виртуалнаматураонлайнтестоведържавнизрелостниизпитифизикапримерниматурибългарскиезиклитератураматематикагеографияхимиябиологияисторияфилософияанглийскикласиранесреденуспехвисокиоценкибройрешенивисокпредметииндивидуално