Виртуална матура - материали за подготовка за матура по химия - Екзотермична реакция

Речник на термините и полезна информация за решаване на тестове за матура по химия

Материали за подготовка за матура по химия


Екзотермична реакция


Екзотермична реакция е химична реакция, която протича с освобождаване на енергия под формата на топлина и/или светлина. Тя е антипод на ендотермична реакция.


Особености

Екзотермичната реакция е химична реакция протичаща с освобождаване на енергия обикновено под формата на топлина, но понякога може да е съпроводена и с отделяне на светлина.


Когато се използва калориметър, промяната на температурата на калориметъра е равна промяната на топлината в системата. С други думи, ако реакцията отеля топлина в околната среда то тя е екзотермична.


Примери

Всички видове горене

Неутрализация - реакция между киселина и основа

Разреждане на концентрирана киселина (Силно екзотермичен процес, да не се пробва в домашни условия !!!)

Реакция между вода и неорганичен анхидрид

Множество реакции на корозия — окисление на метали

Повечето реакции на полимеризация
VIP реклама

Матура по български език

Примерен тест за матура по български език
Примерен тест за държавен зрелостен изпит по български език

НАПРАВИ ТЕСТ »


Наши приятели във FacebookСподелете в Google+
Ключови думи

виртуалнаматураонлайнтестоведържавнизрелостниизпитихимияпримерниматурибългарскиезиклитератураматематикагеографияфизикабиологияисторияфилософияанглийскикласиранесреденуспехвисокиоценкибройрешенивисокпредметииндивидуално