Виртуална матура - материали за подготовка за матура по химия - Екзотермична реакция

Речник на термините и полезна информация за решаване на тестове за матура по химия

Материали за подготовка за матура по химия


Екзотермична реакция


Екзотермична реакция е химична реакция, която протича с освобождаване на енергия под формата на топлина и/или светлина. Тя е антипод на ендотермична реакция.


Особености

Екзотермичната реакция е химична реакция протичаща с освобождаване на енергия обикновено под формата на топлина, но понякога може да е съпроводена и с отделяне на светлина.


Когато се използва калориметър, промяната на температурата на калориметъра е равна промяната на топлината в системата. С други думи, ако реакцията отеля топлина в околната среда то тя е екзотермична.


Примери

Всички видове горене

Неутрализация - реакция между киселина и основа

Разреждане на концентрирана киселина (Силно екзотермичен процес, да не се пробва в домашни условия !!!)

Реакция между вода и неорганичен анхидрид

Множество реакции на корозия — окисление на метали

Повечето реакции на полимеризация
VIP реклама

Матура по философия

Примерен тест за матура по философия
Примерен тест за държавен зрелостен изпит по философия

НАПРАВИ ТЕСТ »


Наши приятели във FacebookСподелете в Google+
Ключови думи

виртуалнаматураонлайнтестоведържавнизрелостниизпитихимияпримерниматурибългарскиезиклитератураматематикагеографияфизикабиологияисторияфилософияанглийскикласиранесреденуспехвисокиоценкибройрешенивисокпредметииндивидуално