Виртуална матура - материали за подготовка за матура по химия - Закон за запазване на масата

Речник на термините и полезна информация за решаване на тестове за матура по химия

Материали за подготовка за матура по химия


Закон за запазване на масата


Законът за запазване на масата/материята гласи, че масата на система от вещества е постоянна, независимо от процесите, протичащи в системата. Това е частен закон и важи само за химични взаимодействия. Съвременната наука знае, че е възможно при определени условия в затворена система да възникне масов дефект. Това означава,че независимо от процесите,които протичат масата на веществата преди и след реакцията е еднаква.Този закон,написан от Ломоносов е валиден и до днес-използва се в лабораториите,заводите и природата. Руският учен Михаил Ломоносов е направил опит като при затворена колба нагрял метали, но преди това ги е претеглил. След завършването на опита отново претеглил металите и забелязал, че те не са променили своята маса, както при грешния опит на Бойл . Робърт Бойл забравил да претегли кислорода от въздуха и затова масата на металите се различавала преди и след опита.
VIP реклама

Матура по английски език

Примерен тест за матура по английски език
Примерен тест за държавен зрелостен изпит по английски език

НАПРАВИ ТЕСТ »


Наши приятели във FacebookСподелете в Google+
Ключови думи

виртуалнаматураонлайнтестоведържавнизрелостниизпитихимияпримерниматурибългарскиезиклитератураматематикагеографияфизикабиологияисторияфилософияанглийскикласиранесреденуспехвисокиоценкибройрешенивисокпредметииндивидуално