Виртуална матура - материали за подготовка за матура по биология - Теория на Дарвин за еволюцията - В какво се състои теорията на Дарвин за еволюцията ?

Речник на термините и полезна информация за решаване на тестове за матура по биология

Материали за подготовка за матура по биология


Теория на Дарвин за еволюцията


В какво се състои теорията на Дарвин за еволюцията ?
Теория на Дарвин за еволюцията

През 1831-1836 година английски учен Чарлс Дарвин извършва околосветско пътуване с кораба “Бигъл”. По време на пътешествието огромно впечатление му прави организмовият свят на Галапагоския архипелаг. Вниманието на Дарвин привлекли малки птички,по-късно наречени дарвинови чинки,които населяват само Галапагоските острови.

Дарвин се връща в Англия като убеден привърженик на идеята за постепенното изменение на видовете и през следващите 17 години работи усилено върху събраните от него записки и образци и прави нови наблюдения. Дарвин проучва внимателно принципите на съзнателния отбор. Като взема предвид селскостопанската практика и прилагането на изкуствения отбор,Дарвин стига до извода,че и в природата се извършва подобен процес по силата на природни закони. Този процес Дарвин нарича естествен отбор.

През 1859 г. ученият публикува теорията за еволюцията в знаменитата си книга “Произход на видовете чрез естествения отбор”. В основата на еволюционния процес Дарвин поставя естествения отбор.


Същността на създадената от Ч. Дарвин теория се състои в следното:


Всички организми имат много по-големи репродуктивни възможности от тези ,които се реализират.

Наследените изменения възникват в резултат на изменчивост. Рядко два индивида са абсолютно еднакви. Някои от наследствените изменения могат да дадат преимущества на индивида,който ги притежава. В друг случай могат да бъдат вредни. В трети изменения не са нито полезни,нито вредни. Възникналите изменения могат да се предават в поколенията.

Тъй като ресурсите са ограничени,съществува постоянна борба за съществуване. Поколението което се създава, е твърде голямо за наличните ресурси,следователно много индивиди ще умрат. Измененията които поддържат успешното размножаване,се наричат адаптивни.

Адаптивните изменения ще се предават на следващите поколения.

По-приспособените организми имат по-голям дял при оформяне на следващите поколения. Поради това благоприятните наследствени различия, характерни за по-приспособените индивиди,постепенно се разпространяват. Видът се изменя и придобира нови белези.


Форми на естествения отбор.

Според дарвин естествения отбор отстранява по-различни начини неприспособените индивиди.

Той описва три форми на естествения отбор :


индивидуален

групов

полов


Когато отстраняването засяга отделните индивиди , се говори за индивидуален отбор,когато засяга отделна група,се наблюдава групов отбор. Половият отбор се осъществява в борбата между индивидите от един пол-обикновено мъжкият се бори за женската. Резултатът е отстраняване на конкурента от размножителния процес.
VIP реклама

Матура по английски език

Примерен тест за матура по английски език
Примерен тест за държавен зрелостен изпит по английски език

НАПРАВИ ТЕСТ »


Наши приятели във FacebookСподелете в Google+
Ключови думи

виртуалнаматураонлайнтестоведържавнизрелостниизпитибиологияпримерниматурибългарскиезиклитератураматематикагеографияхимияфизикаисторияфилософияанглийскикласиранесреденуспехвисокиоценкибройрешенивисокпредметииндивидуално