Виртуална матура - материали за подготовка за матура по география - Метаморфни скали

Речник на термините и полезна информация за решаване на тестове за матура по география

Материали за подготовка за матура по география


Метаморфни скали


Метаморфните скали са скали, получени при преобразуването на магмени или седиментни скали под въздействието на висока температура и налягане под повърхността на Земята. Те са с променен състав и строеж и затова се определят като самостоятелен вид. Такива са например гнайсът (при метаморфозата на гранита), мраморът (при тази на варовика) и др. Според строежа си се разделят се на: ивичест (гнайси), слоест (слюдени шисти, филити) и с масивен строеж (мрамори, кварцити).


Когато изходната скала може да бъде определена, името на новообразуваната метаморфна скала се формира, като се използва представката "мета", например: метагранит, метагабро, метаконгломерат, метапсамит и т.н. В случаи, когато за изходната скала (протолита) е известна само групата, към която принадлежи, се използват представките "орто" и "пара"; например: ортогнайс, когато протолитът е даден вид магмена скала и парагнайс - когато протолитът е седиментна скала.
VIP реклама

Матура по български език

Примерен тест за матура по български език
Примерен тест за държавен зрелостен изпит по български език

НАПРАВИ ТЕСТ »


Наши приятели във FacebookСподелете в Google+
Ключови думи

виртуалнаматураонлайнтестоведържавнизрелостниизпитигеографияпримерниматурибългарскиезиклитератураматематикахимияфизикабиологияисторияфилософияанглийскикласиранесреденуспехвисокиоценкибройрешенивисокпредметииндивидуално