Виртуална матура - материали за подготовка за матура по география - Педосфера - Какво е педосфера и какво е нейното значение за живота на Земята ?

Речник на термините и полезна информация за решаване на тестове за матура по география

Материали за подготовка за матура по география


Педосфера


Какво е педосфера и какво е нейното значение за живота на Земята ?
Педосфера

Педосфера е най-външният слой на Земята, който е съставен от почви и е обект на почвообразувателни процеси.


Педосферата е разположена на границата на съприкосновение и взаимодействие на плантарните обвивки – атмосфера, литосфера, хидросфера и биосфера, там където плътността на живите вещества достигат до максимални стойности. Педосферата е най-тънката - 1,5 до 2 м. и млада – 350-500 млн. год. геосфера. Почвената покривка – полупроницаема земна обвивка – геомембрана на планетата (аналогично на биомембрана) е способна избирателно да отразява, поглъща или пропуска и трансформира енергетичните и веществени потоци между вътрешните и външните обвивки на Земята. Тя е регулатор на взаимодействията между литосферата, атмосферата и хидросферата в пределите на биосферата.


Педосферата притежава незаменими глобални регулиращи функции (регулира и контролира параметри, оптимални от гледна точка условията за жизнена дейност, в това число и на човека): атмосферни, хидросферни, литосферни, антропосферни.


Глобални функции на почвената покривка:


1. Литосферни

- Биохимическо преобразуване на външните слоеве на литосферата


2.Хидросферни

- Преобразуване на повърхностните води в подпочвени

- Участие във формирането на речния отток

- Фактор в биопродуктивността на водоемите


3.Атмосферни

- Поглъщане и отразяване на слънчевата радиация

- Регулиране на газовия режим на атмосферата

- Участва във формирането и регулирането на влагооборота в атмосферата

- Източник на твърди вещества и микроорганизми постъпващи в атмосферата


4.Биосферни

- Свързващо звено на биологичния и геологичния кръговрат.
VIP реклама

Матура по география

Примерен тест за матура по география
Примерен тест за държавен зрелостен изпит по география

НАПРАВИ ТЕСТ »


Наши приятели във FacebookСподелете в Google+
Ключови думи

виртуалнаматураонлайнтестоведържавнизрелостниизпитигеографияпримерниматурибългарскиезиклитератураматематикахимияфизикабиологияисторияфилософияанглийскикласиранесреденуспехвисокиоценкибройрешенивисокпредметииндивидуално