Виртуална матура - материали за подготовка за матура по география - Глациология

Речник на термините и полезна информация за решаване на тестове за матура по география

Материали за подготовка за матура по география


Глациология


Глациология

Глациологията е дял от хидрологията (от лат. glacies - лед, гр. λόγος — слово, учение) (англ.glacier-ледник), който се занимава с изучаването на процесите и съпътстващите ги явления при формирането и разпространението на ледниците по Земята.
VIP реклама

Матура по биология

Примерен тест за матура по биология
Примерен тест за държавен зрелостен изпит по биология

НАПРАВИ ТЕСТ »


Наши приятели във FacebookСподелете в Google+
Ключови думи

виртуалнаматураонлайнтестоведържавнизрелостниизпитигеографияпримерниматурибългарскиезиклитератураматематикахимияфизикабиологияисторияфилософияанглийскикласиранесреденуспехвисокиоценкибройрешенивисокпредметииндивидуално