Виртуална матура - материали за подготовка за матура по география - Делта - Как се нарича вид речно устие, образувано при разделяне на река на ръкави поради натрупани наноси, обикновено с триъгълна форма ?

Речник на термините и полезна информация за решаване на тестове за матура по география

Материали за подготовка за матура по география


Делта


Как се нарича вид речно устие, образувано при разделяне на река на ръкави поради натрупани наноси, обикновено с триъгълна форма ?
Делта

Делтата е вид речно устие, характеризиращо се с разделящи се речни ръкави, преди да бъде достигнат водният басейн, в който реката се влива. Наречена е така поради приликата с гръцката буква Δ (делта). (Другият основен вид речно устие се нарича естуар, при който реката направо се влива във водния басейн.)

Образува се поради наслагване на речни наноси в низината на долното течение на реката. Така основното течение се разклонява на множество ръкави. Когато отложените наноси се издигнат над повърхността на водата, реката се стреми да ги заобиколи и образува нови острови и ръкави.

Речните наноси могат да се намират на голямо разстояние от устието и основното течение. Почвата в областта на делтата е много плодородна. Цялата делта образува екосистема от животински и растителни видове.

Известни реки с делта при вливането си са: Дунав, Волга, Рейн, Нил, Нигер, Инд, Ганг, Меконг, Мисисипи, Ориноко, Амазонка.
VIP реклама

Матура по български език

Примерен тест за матура по български език
Примерен тест за държавен зрелостен изпит по български език

НАПРАВИ ТЕСТ »


Наши приятели във FacebookСподелете в Google+
Ключови думи

виртуалнаматураонлайнтестоведържавнизрелостниизпитигеографияпримерниматурибългарскиезиклитератураматематикахимияфизикабиологияисторияфилософияанглийскикласиранесреденуспехвисокиоценкибройрешенивисокпредметииндивидуално