Виртуална матура - материали за подготовка за матура по география - Естуар - Как се нарича вид речно устие в форма на фуния ?

Речник на термините и полезна информация за решаване на тестове за матура по география

Материали за подготовка за матура по география


Естуар


Как се нарича вид речно устие в форма на фуния ?
Естуар

Естуар се нарича дълбоко фуниеобразно устие на река, което се влива в океан или море. Естуарът се образува, ако морските течения или отливите отнасят речните наноси и те не се отлагат в руслото на реката. Често естуарът има значителна дълбочина и е плавателен за морски съдове. В естуарите силно се проявяват приливите и отливите.

За начало на естуара се смята мястото, където се смесват морските и речните води. При това смесване се наблюдава известно повишаване на температурата, т.е. отделяне на топлина и този ефект може да се използва за производство на електроенергия.

С естуар се вливат реките: Елба, Темза, Гарона, Енисей, Амур, Парана, Колорадо, Сейнт Лорънс, Делауеър.
VIP реклама

Матура по български език

Примерен тест за матура по български език
Примерен тест за държавен зрелостен изпит по български език

НАПРАВИ ТЕСТ »


Наши приятели във FacebookСподелете в Google+
Ключови думи

виртуалнаматураонлайнтестоведържавнизрелостниизпитигеографияпримерниматурибългарскиезиклитератураматематикахимияфизикабиологияисторияфилософияанглийскикласиранесреденуспехвисокиоценкибройрешенивисокпредметииндивидуално