Виртуална матура - материали за подготовка за матура по математика - Лице на успоредник и ромб - Как се изчислява лицето на успоредник и ромб ?

Речник на термините и полезна информация за решаване на тестове за матура по математика

Материали за подготовка за матура по математика


Лице на успоредник и ромб


Как се изчислява лицето на успоредник и ромб ?
Лице на успоредник и ромб

Перпендикуляр от връх на успоредник към срещуположната страна се нарича височина на успоредника.


DD1 ⊥ AB DD2 ⊥ BC, DD1 и DD2 - височини на ABCD.


В успоредника срещуположните страни са равни:

AB = CD = a и AD = BC = b.

Височината към AB или CD с означаваме с ha - DD1 = ha

Височината към BC или AD с означаваме с hb - DD1 = hb


Лице на успоредник се намира по формулата: S = a . ha или S = b . hb .


Лице на ромб


Височините на ромба са равни - DD1 = DD2 = h.


Лицето на на ромб със страна а и височина h e S = a . h
VIP реклама

Матура по физика

Примерен тест за матура по физика
Примерен тест за държавен зрелостен изпит по физика

НАПРАВИ ТЕСТ »


Наши приятели във FacebookСподелете в Google+
Ключови думи

виртуалнаматураонлайнтестоведържавнизрелостниизпитиматематикапримерниматурибългарскиезиклитературагеографияхимияфизикабиологияисторияфилософияанглийскикласиранесреденуспехвисокиоценкибройрешенивисокпредметииндивидуално