Виртуална матура - материали за подготовка за матура по математика - Обем на куб и паралелепипед - Как се изчислява обем на куб и паралелепипед ?

Речник на термините и полезна информация за решаване на тестове за матура по математика

Материали за подготовка за матура по математика


Обем на куб и паралелепипед


Как се изчислява обем на куб и паралелепипед ?
Обем на куб и паралелепипед

Обем е количественият израз на това каква част от пространството заемат телата. Обемът е мярка за сравняване на големините на телата.


За сравняване и пресмятане на обемите на телата се използва единичен куб със страна - 1 см, 1 дм, 1 м и т.н.


1 кубичен сантиметър е обемът на куб със страна 1 см. Записва се 1 куб. см.

1 кубичен дециметър е обемът на куб със страна 1 дм. Записва се 1 куб. дм.

1 кубичен метър е обемът на куб със страна 1 м. Записва се 1 куб. м.


Обемът на едно тяло показва, колко еденични куба се съдържат в него.


На схемата паралелепипеда съдържа 105 кубчета. Ако кубчетата са размер на ръба 1 см, то обема на паралелепипеда е 105 куб. см

Друг пример: съд с вода от 8 куб. м съдържа вода, която може да се прехвърли в 8 куба с ръб 1 м.

Прието е обемът да се означава с буквата V.


Обем на куб

Обемът на куб с дължина на ръба а се намира по формулата:

V = a.a.a


За измерване на обема на течности най-често се използва мярката за обем литър.

1 л = 1 куб. дм.

1 л = 1000 куб. см.


Обем на правоъгълен паралелепипед

Обемът V на правоъгълен паралелепипед с размери a, b и c се пресмята по формулата.

V = a.b.c


Когато се пресмята обема, размерите a, b и c трябва да бъдат в едни и същи мерни еденици.
VIP реклама

Матура по физика

Примерен тест за матура по физика
Примерен тест за държавен зрелостен изпит по физика

НАПРАВИ ТЕСТ »


Наши приятели във FacebookСподелете в Google+
Ключови думи

виртуалнаматураонлайнтестоведържавнизрелостниизпитиматематикапримерниматурибългарскиезиклитературагеографияхимияфизикабиологияисторияфилософияанглийскикласиранесреденуспехвисокиоценкибройрешенивисокпредметииндивидуално