Виртуална матура - материали за подготовка за матура по математика - Квадратен корен - Какво е квадратен корен и какви са му свойствата ?

Речник на термините и полезна информация за решаване на тестове за матура по математика

Материали за подготовка за матура по математика


Квадратен корен


Какво е квадратен корен и какви са му свойствата ?

Корен квадратен /втори от едно неотрицателно число е такова неотрицателно число, което на втора степен дава подкоренната величина. Коренуването е действие обратно на степенуването. Знакът за коренуване, освен корен, се нарича и радикал.


(a)2 = a при a ≥ 0 /и a ≥ 0/


Записът a = x означава, че x ≥ 0 и x2 = a


Свойства на коренуването

a.b = ab, при a ≥ 0, b ≥ 0

a2b = ab, при a ≥ 0, b ≥ 0

a2b =ab, при ∀a и b ≥ 0

ab = a/b

a≥b ⇔ ab, при a ≥ 0, b ≥ 0

a≤b ⇔ ab, при a ≥ 0, b ≥ 0
VIP реклама

Матура по география

Примерен тест за матура по география
Примерен тест за държавен зрелостен изпит по география

НАПРАВИ ТЕСТ »


Наши приятели във FacebookСподелете в Google+
Ключови думи

виртуалнаматураонлайнтестоведържавнизрелостниизпитиматематикапримерниматурибългарскиезиклитературагеографияхимияфизикабиологияисторияфилософияанглийскикласиранесреденуспехвисокиоценкибройрешенивисокпредметииндивидуално