Виртуална матура - материали за подготовка за матура по математика - Процент - Какво е процент и как се изчислява ?

Речник на термините и полезна информация за решаване на тестове за матура по математика

Материали за подготовка за матура по математика


Процент


Какво е процент и как се изчислява ?
Процент (от лат. pro centum — на сто) е 1/100 част от едно число. Бележи се със знака %, който се пише непосредствено до числото (без разстояние). Процентите може да се запишат и като десетична дроб, например 15% от a = 0,15.a .

Намиране на процент от дадено число

p% от А = p100 от А = pA100 = B


Намиране на число по даден процент от него

p% от А е B; p100.A = B; A = B.100p


Изразяване на дадено число A в проценти от друго число B

AB.100%
VIP реклама

Матура по философия

Примерен тест за матура по философия
Примерен тест за държавен зрелостен изпит по философия

НАПРАВИ ТЕСТ »


Наши приятели във FacebookСподелете в Google+
Ключови думи

виртуалнаматураонлайнтестоведържавнизрелостниизпитиматематикапримерниматурибългарскиезиклитературагеографияхимияфизикабиологияисторияфилософияанглийскикласиранесреденуспехвисокиоценкибройрешенивисокпредметииндивидуално