Виртуална матура - материали за подготовка за матура по математика - Косинусова теорема

Речник на термините и полезна информация за решаване на тестове за матура по математика

Материали за подготовка за матура по математика


Косинусова теорема


Косинусова теорема

Косинусовата теорема е една от теоремите в геометрията и гласи:


Квадратът на коя да е страна в триъгълник е равен на сбора от квадратите на другите две страни минус удвоеното произведение на тези две страни и косинуса на ъгъла, заключен между тях.


a2 = b2 + c2 - 2bc cosα
VIP реклама

Матура по английски език

Примерен тест за матура по английски език
Примерен тест за държавен зрелостен изпит по английски език

НАПРАВИ ТЕСТ »


Наши приятели във FacebookСподелете в Google+
Ключови думи

виртуалнаматураонлайнтестоведържавнизрелостниизпитиматематикапримерниматурибългарскиезиклитературагеографияхимияфизикабиологияисторияфилософияанглийскикласиранесреденуспехвисокиоценкибройрешенивисокпредметииндивидуално