Виртуална матура - онлайн тестове за държавни зрелостни изпити по история

Примерни тестове за матури по български език, литература, математика, география, химия, физика, биология, история, философия, английски език

Примерни въпроси за матура по история


ПЪРВИ МОДУЛ

Модулът съдържа 3 задачи по история. Задачите са с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилният. Изберете правилния според вас отговор като кликнете върху него. До приключването на теста можете да променяте избрания отговор.
Всеки правилен отговор ви носи по една точка. Въпрос без маркиран отговор се счита за грешен и не носи точки.
Общото време за решаване на въпросите от двата модула е 3 минути.
Кой град е бил столица на Първото българско царство през периода 893-972 г. ?
Примерен въпрос за матура по история
Скопие
Плиска
Преслав
Охрид

68-1831

Как се наричат земеделските стопанства в Османската държава през ХVІІІ и ХІХ век, които изцяло насочват своята дейност към пазара?
Примерен въпрос за матура по история
еснафи
чифлик
тимари
манифактури

347-6416

Примерен въпрос за матура по история
Кой политик от средата на XX век е показан на снимката ?
Примерен въпрос за матура по история
Йосиф Сталин
Адолф Хитлер
Уинстън Чърчил
Франклин Рузвелт

985-8221

Примерен въпрос за матура по историяВТОРИ МОДУЛ

Модулът съдържа 2 въпроса по история. Въпросите са с кратък свободен отговор (обикновено една - две думи или цифри) . До приключването на теста можете да променяте въведения отговор.
Всеки правилен отговор ви носи по четири точки. Въпрос без въведен отговор се счита за грешен и не носи точки.
През коя година д-р Петър Берон издава своя "Рибен буквар" ?
Примерен въпрос за матура по история

0031003800320034

Как се нарича човек, изпълняващ временно владетелските правомощия поради непълнолетие, временна невъзможност да управлява или при абдикация на владетеля ?
Примерен въпрос за матура по история

80d1b5d0b3d0b5d0bdd082d1

Демо версия

Кратък тест

Кратък тест за матура по история

Краткия тест по история съдържа само няколко въпроса. Не е необходима регистрация и е напълно безплатен. Резултатите от краткия тест не се записват и не участват в общото класиране и статистика.

Направете няколко кратки теста за да добиете представа за вида на въпросите, начина на въвеждане на отговорите и необходимо време за решаване на теста.


Бърз тест

Тест без регистрация

Примерен тест за матура по история

Примерния тест за матура по история съдържа общо 52 въпроса. Първия модул съдържа 36 въпроса с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилният. Втория модул съдържа 16 въпроса с кратък свободен отговор.

Резултатите от тези тестове се записват и участват в класирането на сайта. Вие получавате случайно потребителско име при всяко влизане и затова не можете да следите точно вашите резултати.

За достъп до тази функция е необходимо да изпратите СМС и след това да въведете получения код. Един код може да се използва за решаването само на един тест.

За да получите код за достъп изпратете SMS с текст VMQ на номер 1851. Стойността на един SMS е 1,20 лв с ДДС.


Пълен вариант

Тест с регистрация

Примерен тест за матура по история

Примерния тест за матура по история съдържа общо 52 въпроса. Първия модул съдържа 36 въпроса с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилният. Втория модул съдържа 16 въпроса с кратък свободен отговор.

Резултатите от тези тестове се записват и участват в класирането на сайта. Вие имате пълна информация за решените от вас тестове, максимални и средни оценки по всички учебни предмети, както и класирането спрямо резултатите на другите участници.

За да се възползвате от тези възможности е необходимо да се регистрирате в сайта, да влезете във вашия профил и да заплатите малка сума чрез изпращане на СМС. След това ще можете да решавате неограничен брой тестове.

За да получите неограничен достъп за 1 ден (24 часа от момента на изпращане), изпратете SMS с текст VMD XXX* на номер 1092. Стойността на един SMS е 2,40 лв с ДДС.

* XXX е вашият персонален код който ще получите след като се регистрирате и влезете във вашия профил.


Примерен тест за държавен зрелостен изпит по история

История

Примерен тест за държавен зрелостен изпит по история
Учебно съдържание
Съвременната световна история

• Версайска система
• Политически системи в Европа между двете световни войни
• Международни отношения през 30-50-те г. на ХХ в.
• Процесите на евроинтеграция.
История на България

• Политическо развитие
• Власт и институции
• Общество и обществен живот
• Светът на българите: околна среда и манталитет
• Култура и духовен живот
• Религии и църква
• Българите и светът.

Примерен тест за матура по история

Преди да започнете теста по история

Какво трябва да имате предвид преди да започнете решаването на тест

 • Осигурете си необходимото време и удобство за работа.
 • Осигурете си тетрадки, химиклалки, справочници или други помощни материали.
 • Въпросите са взети от вариантите на тестове за държавни зрелостни изпити по история, които са проведени през последните години. Използва се алгоритъм за случаен избор на въпроси и варианти за отговори.
Имайте предвид следното:
 • След като започне, теста не може да бъде спрян, прекъснат или повторен.
 • Всеки тест е уникален. Въпросите и вариантите за отговор се избират на случаен принцип при генерирането на теста.
 • Не превключвайте между прозорците на браузъра, не използвайте бутоните за навигация и не отваряйте други страници докато решавате тест. Това вероятно ще доведе до прекъсването му!
 • След изтичане на времето теста автоматично прекъсва и се показват резултатите. Можете да завършите теста по-рано със съответния бутон в края на страницата.
 • При прекъсване на теста по друг начин получавате слаба оценка.
ВНИМАНИЕ !
 • Не превключвайте между прозорците на браузъра, не използвайте бутоните за навигация и не отваряйте други страници докато решавате тест. Това вероятно ще доведе до прекъсването му!
 • Използвайте последните версии на браузърите Mozila Firefox, Google Chrome или Opera. Не ви препоръчваме използването на Internet Explorer.
 • Внимавайте при въвеждането на съдържанието на СМС. При грешно въведена информация вие ще бъдете таксувани, но няма да може да ползвате услугата.
 • Когато въвеждате отговорите на въпросите с отворен отговор спазвайте правилата за правопис, малки и големи букви и въвеждайте само по един интервал между думите.
 • Ако смятате, че има повече от един верен отговор, въведете само един. Например: Напишете името на една планета от Слънчевата система. Венера - ще бъде приет за правилен отговор, но : венера или Венера, Марс - не.
 • Когато трябва да въведете два или повече верни отговора използвайте за разделител точка и запетая (;). Последователността е без значение. Например: Кои са решенията на уравненнието ax2 + bx + c = 0. Верни отговори (примерно) 1;-7 или -7;1.
 • При въвеждането на десетична дроб можете да използвате запетая (,) или точка (.). Например: 5/2 = ?, верни отговори : 2,5 или 2.5.
 

VIP реклама

Матура по история

Примерен тест за матура по история
Оценявани компетентности
• Притежава знания за българската история и за съвременната световна история
• Умее да представя, анализира и интерпретира различни исторически източници (писмени исторически текстове, различни видове изображения, карти, схеми, статистически данни)
• Умее да попълва и да съставя хронологии за определени епохи, периоди и събития
• Умее да установява синхрон между отделни събития, личности и идеи в българската и в световната история
• Разпознава определени събития или периоди по исторически карти
• Умее да дефинира основни исторически понятия
• Посочва примери, които илюстрират съдържанието на дадено историческо понятие
• Използва исторически понятия в зададена конкретна ситуация
• Коментира исторически понятия, включени в писмен източник
• Умее да създава текст по зададен исторически въпрос или по исторически източник (или комбинация от източници).

НАПРАВИ ТЕСТ »Наши приятели във FacebookСподелете в Google+
Ключови думи

виртуалнаматураонлайнтестоведържавнизрелостниизпитиисторияпримерниматурибългарскиезиклитератураматематикагеографияхимияфизикабиологияфилософияанглийскикласиранесреденуспехвисокиоценкибройрешенивисокпредметииндивидуално

Най-високи оценки по история

ПотребителОценка
GMD2801Отличен 6.00
GMD2801Отличен 6.00
bubetoooooooooo83Отличен 6.00
joro1808Отличен 6.00
PlamenaPОтличен 6.00
PlamenaPОтличен 6.00
Iliyan05Отличен 5.97
Guest-gq4atn75Отличен 5.95
Guest-d7146a45Отличен 5.95
GMD2801Отличен 5.92