Виртуална матура - онлайн тестове за държавни зрелостни изпити по физика

Примерни тестове за матури по български език, литература, математика, география, химия, физика, биология, история, философия, английски език

Примерни въпроси за матура по физика


ПЪРВИ МОДУЛ

Модулът съдържа 3 задачи по физика. Задачите са с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилният. Изберете правилния според вас отговор като кликнете върху него. До приключването на теста можете да променяте избрания отговор.
Всеки правилен отговор ви носи по една точка. Въпрос без маркиран отговор се счита за грешен и не носи точки.
Общото време за решаване на въпросите от двата модула е 3 минути.
Електромагнитни вълни са:
Примерен въпрос за матура по физика
Звуковите вълни
Светлинните вълни
Вълните на Дьо Бройл
Всички видове вълни

192-3091

Спектърът на излъчване на кой светлинен източник е най-близо до този на абсолютно черно тяло.
Примерен въпрос за матура по физика
лазер
звезда
луминесцентна лампа
светодиод

1230-3088

Кой от посочените източници излъчват тесни снопове монохроматична светлина с голям интензитет ?
Примерен въпрос за матура по физика
Волтовите дъги
Лазерите
Рентгеновите тръби
Прожекторите

537-3098
ВТОРИ МОДУЛ

Модулът съдържа 2 въпроса по физика. Въпросите са с кратък свободен отговор (обикновено една - две думи или цифри) . До приключването на теста можете да променяте въведения отговор.
Всеки правилен отговор ви носи по четири точки. Въпрос без въведен отговор се счита за грешен и не носи точки.
Напишете името на една планета от Слънчевата система.
Примерен въпрос за матура по физика

97d0b5d0bcd08fd1,9dd0b5d0bfd082d183d1bdd0,a3d080d1b0d0bdd0,9cd0b0d080d181d1,aed0bfd0b8d082d1b5d080d1,92d0b5d0bdd0b5d080d1b0d0,a1d0b0d082d183d180d1bdd0,9cd0b5d080d1bad083d180d1b8d0b9d0,9fd0bbd083d182d1bed0bdd0

Напишете името на един от спътниците на планетата Марс.
Примерен въпрос за матура по физика

a4d0bed0b1d0bed081d1,94d0b5d0b9d0bcd0bed081d1

Демо версия

Кратък тест

Кратък тест за матура по физика

Краткия тест по физика съдържа само няколко въпроса. Не е необходима регистрация и е напълно безплатен. Резултатите от краткия тест не се записват и не участват в общото класиране и статистика.

Направете няколко кратки теста за да добиете представа за вида на въпросите, начина на въвеждане на отговорите и необходимо време за решаване на теста.


Бърз тест

Тест без регистрация

Примерен тест за матура по физика

Примерния тест за матура по физика съдържа общо 52 въпроса. Първия модул съдържа 36 въпроса с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилният. Втория модул съдържа 16 въпроса с кратък свободен отговор.

Резултатите от тези тестове се записват и участват в класирането на сайта. Вие получавате случайно потребителско име при всяко влизане и затова не можете да следите точно вашите резултати.

За достъп до тази функция е необходимо да изпратите СМС и след това да въведете получения код. Един код може да се използва за решаването само на един тест.

За да получите код за достъп изпратете SMS с текст VMQ на номер 1851. Стойността на един SMS е 1,20 лв с ДДС.


Пълен вариант

Тест с регистрация

Примерен тест за матура по физика

Примерния тест за матура по физика съдържа общо 52 въпроса. Първия модул съдържа 36 въпроса с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилният. Втория модул съдържа 16 въпроса с кратък свободен отговор.

Резултатите от тези тестове се записват и участват в класирането на сайта. Вие имате пълна информация за решените от вас тестове, максимални и средни оценки по всички учебни предмети, както и класирането спрямо резултатите на другите участници.

За да се възползвате от тези възможности е необходимо да се регистрирате в сайта, да влезете във вашия профил и да заплатите малка сума чрез изпращане на СМС. След това ще можете да решавате неограничен брой тестове.

За да получите неограничен достъп за 1 ден (24 часа от момента на изпращане), изпратете SMS с текст VMD XXX* на номер 1092. Стойността на един SMS е 2,40 лв с ДДС.

* XXX е вашият персонален код който ще получите след като се регистрирате и влезете във вашия профил.


Примерен тест за държавен зрелостен изпит по физика

Физика

Примерен тест за държавен зрелостен изпит по физика
Учебно съдържание
• Електростатично взаимодействие;
• Еднородно електростатично поле;
• Проводници и диелектрици;
• Постоянен електричен ток;
• Електрични вериги;
• Приложения на електричния ток в различни среди;
• Магнитно взаимодействие и магнитни материали;
• Електромагнитна индукция и променлив ток;
• Хармонично трептене;
• Механични вълни;
• Електромагнитни вълни;
• Разпространение, отражение и пречупване на светлината;
• Вълнови явления при светлината;
• Видове лъчения и техните източници;
• Инфрачервени и ултравиолетови лъчи;
• Светлинни кванти и вълнови свойства на частиците;
• Атоми и атомни преходи;
• Атомно ядро и ядрени реакции;
• Елементарни частици;
• Еволюция на звездите;
• Поглед към Вселената.

Примерен тест за матура по физика

Преди да започнете теста по физика

Какво трябва да имате предвид преди да започнете решаването на тест

 • Осигурете си необходимото време и удобство за работа.
 • Осигурете си тетрадки, химиклалки, справочници или други помощни материали.
 • Въпросите са взети от вариантите на тестове за държавни зрелостни изпити по физика, които са проведени през последните години. Използва се алгоритъм за случаен избор на въпроси и варианти за отговори.
Имайте предвид следното:
 • След като започне, теста не може да бъде спрян, прекъснат или повторен.
 • Всеки тест е уникален. Въпросите и вариантите за отговор се избират на случаен принцип при генерирането на теста.
 • Не превключвайте между прозорците на браузъра, не използвайте бутоните за навигация и не отваряйте други страници докато решавате тест. Това вероятно ще доведе до прекъсването му!
 • След изтичане на времето теста автоматично прекъсва и се показват резултатите. Можете да завършите теста по-рано със съответния бутон в края на страницата.
 • При прекъсване на теста по друг начин получавате слаба оценка.
ВНИМАНИЕ !
 • Не превключвайте между прозорците на браузъра, не използвайте бутоните за навигация и не отваряйте други страници докато решавате тест. Това вероятно ще доведе до прекъсването му!
 • Използвайте последните версии на браузърите Mozila Firefox, Google Chrome или Opera. Не ви препоръчваме използването на Internet Explorer.
 • Внимавайте при въвеждането на съдържанието на СМС. При грешно въведена информация вие ще бъдете таксувани, но няма да може да ползвате услугата.
 • Когато въвеждате отговорите на въпросите с отворен отговор спазвайте правилата за правопис, малки и големи букви и въвеждайте само по един интервал между думите.
 • Ако смятате, че има повече от един верен отговор, въведете само един. Например: Напишете името на една планета от Слънчевата система. Венера - ще бъде приет за правилен отговор, но : венера или Венера, Марс - не.
 • Когато трябва да въведете два или повече верни отговора използвайте за разделител точка и запетая (;). Последователността е без значение. Например: Кои са решенията на уравненнието ax2 + bx + c = 0. Верни отговори (примерно) 1;-7 или -7;1.
 • При въвеждането на десетична дроб можете да използвате запетая (,) или точка (.). Например: 5/2 = ?, верни отговори : 2,5 или 2.5.
 

VIP реклама

Матура по физика

Примерен тест за матура по физика
Оценявани компетентности
• Описва електричните и магнитните взаимодействия чрез електростатично поле и постоянно магнитно поле;
• Свързва електричните и магнитните свойства на веществата с тяхното приложение;
• Назовава експерименталните условия за индуциране на ток, определя посоката му и дава примери за приложението на явлението електромагнитна индукция;
• Прилага основни закономерности при постоянния ток и за ефективните стойности на променливия ток при решаване на задачи;
• Използва основни величини и съотношения при хармоничното трептене и при вълновите процеси;
• Описва явленията резонанс, отражение и интерференция на механични вълни;
• Разграничава звука от електромагнитните вълни по основни характеристики и свойства;
• Разграничава видовете източници на светлина и илюстрира с примери как специфични свойства на дадено лъчение се използват в практиката;
• Описва характерни свойства на инфрачервените, ултравиолетовите и рентгеновите лъчи във връзка с тяхното приложение;
• Прилага законите за отражение и пречупване на светлината;
• Обяснява качествено явленията дисперсия, интерференция и дифракция на светлината и техни приложения;
• Свързва фотоелектричния ефект с квантовата природа на светлината (фотони), а дифракцията на електрони-с вълновата природа на микрочастиците;
• Обяснява излъчването и поглъщането на фотони и лазерното излъчване с помощта на квантов модел на атома;
• Описва състава и основни характеристики на атомните ядра, промените в радиоактивните ядра, приложенията и биологичното действие на ядрените лъчения;
• Сравнява процесите на делене на урана и термоядрения синтез от гледна точка на тяхното приложение в ядрената енергетика и опазването на околната среда;
• Разграничава лептоните и кварките и дава примери за частици, изградени от кварки;
• Познава съвременни аспекти на връзката между физиката на микросвета, астрофизиката и космологията;
• Прилага измерителните единици на основните физични величини и техните кратни;
• Разчита графики по данни от експериментални резултати.

НАПРАВИ ТЕСТ »Наши приятели във FacebookСподелете в Google+
Ключови думи

виртуалнаматураонлайнтестоведържавнизрелостниизпитифизикапримерниматурибългарскиезиклитератураматематикагеографияхимиябиологияисторияфилософияанглийскикласиранесреденуспехвисокиоценкибройрешенивисокпредметииндивидуално

Най-високи оценки по физика

ПотребителОценка
Guest-oc5rlg8qСлаб 2.00
Guest-oc5rlg8qСлаб 2.00
G63AMGСлаб 2.00
G63AMGСлаб 2.00
Guest-33mnm366Слаб 2.00